Kategori: programvara

Ethereum Implements Bellatrix — Network’s Upcoming Paris Upgrade to Trigger The Merge, Validator Block Production

The blockchain network Ethereum has officially activated the Bellatrix upgrade, the final change before The Merge, the highly anticipated transition from proof-of-work (PoW) till bevis på insats (PoS). Bellatrix was successfully codified into the codebase at epoch 144,896 on the Beacon chain and......

Tencent lanserar Extended Reality Unit för att tackla Metaverse-marknaden

Tencent, den kinesiska teknik- och underhållningsjätten, tillkännagav skapandet av en egen metaversdriven division. Divisionen, döpt till den utökade verklighetsenheten, kommer att vara den som har till uppgift att omfatta alla metaversdrivna ansträngningar, inklusive utveckling av hårdvara och mjukvara. Enligt rapporter, de......

Gruvföretaget Titan introducerar Lumerin, ett projekt som syftar till att kommodifiera Bitcoins Hashpower

I oktober 21, the bitcoin mining pool operator Titan revealed a new decentralized hashpower routing protocol called Lumerin. The open-source project aims to commodify bitcoins hashpowerthrough smart contracts, making hashpower tradable.Bloqs Mining Arm Titan Announces the Lumerin Protocol The......

Ryssland, USA i topp 3 för kryptorelaterade hot, Cybersäkerhetsrapport presenteras

Threats related to cryptocurrency have followed prices, decreasing significantly after the market slump in May, suggests a recent report released by a leading internet security firm. Detections fell by almost a quarter but Russia remains the most affected country, med......