Uzbekistans regering har flyttat för att utöka sina kryptoregleringar genom ett dekret undertecknat av president Shavkat Mirziyoyev. Dokumentet ger definitioner för termer som kryptotillgångar, utbyta, och gruvdrift, och bestämmer det huvudsakliga tillsynsorganet för branschen. Byrå......