Kategori: klappa toomey

US Senator Wants Congress to Step in With Crypto Guidance — Urges SEC to Provide Much More Clarity on Regulations

U.S. Senator Pat Toomey says Congress should step in and provide a regulatory framework for cryptocurrency. He stressed that the U.S. säkerhet och utbytesprovision (SEC) is not sharing its framework for regulating crypto with lawmakers, noting that Chairman Gary Gensler......

Amerikanska senatorer inför tvåpartisk lagförslag för att befria små kryptotransaktioner från skatter

Ett nytt tvåpartilag har införts i senaten som skulle förenkla användningen av kryptovaluta för vardagliga inköp genom att skapa skattebefrielse för personliga kryptotransaktioner under $50 samt när kapitalvinsterna är mindre än $50.......

Amerikanska lagstiftare ser Kinas auktoritära tillslag mot krypto som en stor möjlighet

Several U.S. lawmakers see Chinas authoritarian crackdown on cryptocurrency, including bitcoin, som “a perfect opportunity for American leadership on cryptocurrency.One senator noted that it isa reminder of our huge structural advantage over China.US Lawmakers Comment on Chinas Cryptocurrency......