Chief investment officer för globala ränteintäkter på Blackrock, världen’s största kapitalförvaltare, säger att bitcoin och krypto är hållbara tillgångar. “Jag tror där’s en hälsosam omkalibrering pågår,” han sa, Noterar att “om man ser två till tre år......