Mellan 2011 och 2021, världens andel’s vuxna befolkning som hade bankkonton steg från 51% till 76%, resultaten från den senaste undersökningen av World Bank Global Financial Index har visat. Handla om 1.4 miljarder vuxna är, i alla fall, fortfarande obankat,......