Kategori: Överföringsavgifter

Ethereum’s Post-Merge Transfer Fees Remain Low, Since Mid-May High-Priority ETH Fees Are 93% Cheaper

Following Ethereums transition from proof-of-work (PoW) till bevis på insats (PoS) on September 15, the blockchain networks transaction fees have been much lower than they were ten days before The Merge. Roughly four months ago on May 13, 2022, high-priority ether transactions could......

Iran ändrar förordningar för att underlätta kryptogruvarbetares tillgång till förnybar energi

Myndigheter i Iran har reviderat några regler för kryptogruvindustrin för att underlätta dess tillgång till grön kraft. Licensierade gruvarbetare kommer nu att kunna köpa el producerad från förnybara källor från hela landet till lägre priser....

Genomsnittlig Ethereum-gasavgift hoppar till $20 per överföring, L2 Avgifter Följ Stig

While Ethereum network fees to transfer data dropped significantly in recent times, tapping a low of $5.98 per transaction in mid-March, gas fees are rising once again on the second-largest cryptocurrency network in terms of market valuation. På söndag, april 3,......