Rysk blockkedjealternativ till SWIFT för att förhindra frånkoppling av nationer, Banker

Ett ryskt universitet är redo att testa sin blockchain-baserade analog till det globala betalningsmeddelandenätverket SWIFT, från vilka ryska banker stängdes av som en del av västerländska sanktioner. The developers say their system would not allow the disconnecting of countries