En färdplan om kryptovalutor har utarbetats av ett antal ministerier, tillsynsorgan, och brottsbekämpande myndigheter, Det rapporterade ryska medier. Dokumentet, som syftar till att reglera Ryssland’s kryptomarknad i slutet av detta år, kommer mitt i oenigheter mellan ......