17 Kryptoföretag bildar en marknadsintegritetskoalition som syftar till att stärka en förnuftigt reglerad industri

On February 7, 2022, a group of 17 digital asset companies revealed they formed an organization called the Crypto Market Integrity Coalition (CMIC). The well-known firms include crypto companies like Coinbase, Circle Internet Financial, Huobi Tech, Bitmex, Cryptocompare, and Solidus Labs….

Oman bjuder in bud från företag som är intresserade av att skapa ett regelverk för virtuella tillgångar

Authorities in the Middle Eastern state of Oman have asked specialized companies, interested in helping the country set up a regulatory framework for virtual assets, to submit their proposals. Interested companies need to submit their proposals no later than March 23,

SEC-ordförande Gary Gensler betonar att kryptohandelsplattformar måste regleras för att säkerställa investerarskydd

USA. säkerhet och utbytesprovision (SEC) is focusing on bringing cryptocurrency exchangesinside the investor protection remit,” Chairman Gary Gensler has revealed. “If the trading platforms dont come into the regulated space, Det’d be another year of the public being