Kategori: Grupp

Hackare erbjuder sig att sälja Vitrysslands president Lukasjenkos pass som NFT

Anti-regeringshackare har försökt sälja vad de säger är en NFT av Vitrysslands president Alexander Lukasjenko’s pass. Medlemmarna i ‘Vitryska cyberpartisaner’ kollektivt anspråk på att ha erhållit passuppgifterna i hela landet’s medborgare. Cybergerillan......

Ryska Crypto Mining Giant Bitriver överväger att utmana amerikanska sanktioner

Ryssland’s Bitriver, en av de största operatörerna av datacenter för kryptomining, kan vidta rättsliga åtgärder mot U.S.A. över beslutet att sätta den under sanktioner. Företaget insisterar på att det inte hjälper den ryska regeringen att kringgå internationella restriktioner....

Rysslands federationsråd ska inrätta en arbetsgrupp för kryptoregleringar

The Federation Council of the Russian legislature is forming a working group expected to propose comprehensive regulations for cryptocurrencies. Officials from several ministries and government agencies, as well as members of the countrys expanding crypto industry, will join the body. Federation......