Hedge Fund Galois Capital Discloses ‘Roughly Half’ of the Firm’s Capital ‘Stuck on FTX’

According to the co-founder of Galois Capital, the hedge fund manager who warned about the Terra collapse before it happened, half of the hedge fund’s capital is left trapped on FTX. Galois co-founder, Kevin Zhou, wrote a letter to investors explaining

Enkät som frågar om sammanslagningen kan orsaka en splittring av Ethereum-kedjan gnistor PoS-fördröjningsdiskussioner

När du var där’s 50 dagar kvar till veckan i september 19, kryptogemenskapen har diskuterat huruvida Ethereum-utvecklare kommer att försena det inskrivna datumet för The Merge. Dessutom, i juli 27, the crypto hedge fund Galois Capital published