El Salvador utkast 20 Räkningar för den juridiska strukturen för Bitcoin-obligationer – medel som ska användas för att bygga Bitcoin City, Köp BTC

El Salvador is preparing to introduce 20 bills to provide a legal framework for its upcoming bitcoin bonds. The funds raised will be used to build infrastructure for Bitcoin City and buy more bitcoin, the Salvadoran government explained. El Salvador Drafting