Kategori: suppleanter

Lagförslag om NFTs inlämnat till det ryska parlamentet

Lagstiftare har lämnat in ett lagförslag till statsduman som syftar till att införa termen NFT i rysk lagstiftning. Författarna till utkastet säger att rättigheterna för dem som äger icke-fungibla tokens måste skyddas eftersom ryssar för närvarande handlar....

Rysslands federationsråd ska inrätta en arbetsgrupp för kryptoregleringar

The Federation Council of the Russian legislature is forming a working group expected to propose comprehensive regulations for cryptocurrencies. Officials from several ministries and government agencies, as well as members of the countrys expanding crypto industry, will join the body. Federation......

Kommittén för digital transformation rekommenderar ändrad ukrainsk kryptolag för adoption

Lagen “On Virtual Assets,” Ukraina’s attempt to regulate its growing crypto space, has been revised again and recommended for final adoption. A key parliamentary committee has given its support for the bill which was vetoed by the Ukrainian president this......

Ryska parlamentet kommer att överväga begränsningar för icke-kvalificerade kryptoinvesterare

Cryptocurrency can be quite complicated for some and lawmakers in Russia think they need to contemplate restrictions for private investors. According to a high-ranking representative of the legislature, the Russian parliament needs to provide them withmaximum protectionagainst the risks.......